Akutsjukvård för AT-läkare

Practicum Clinical Skills Centre erbjuder kursen, som är ny, till alla AT-läkare i Region Skåne i början av sin AT-tjänst. Fokus ligger på den initiala handläggningen av kritiskt sjuka patienter i alla åldersgrupper, differentialdiagnostik, EKG- och blodgastolkning, luftvägsfärdigheter med mera.  Tyngdpunkten vid denna 2,5 dagars utbildning ligger på hands-on scenarioövningar och färdighetsträning. Kursen har hittills […]

HLR utbildning

Team hjärt-lungräddning (HLR) Teamet för HLR arbetar på uppdrag av förvaltningsledningen. Teamet ansvarar för att HLR-utbildning fungerar över hela Skånes universitetssjukvård och att korrekta insatser görs i akuta hjärtstoppssituationer. Dock är det varje enskild kliniks ansvar att HLR kompetens finns vid omhändertagande av en person med hjärtstopp. Genom att utbilda instruktörer till samtliga enheter/mottagningar erhåller […]

Akut omhändertagande av vuxen traumapatient på akutmottagning – träning i effektivt teamarbete

Målgrupp Teamet som arbetar patientnära på kirurgiska akutrummet med traumafall. Teamet utgörs av akutläkare, kirurg, ortoped, anestesiolog, anestesi-sjuksköterska, samt sjuksköterskor och undersköterska från akuten. Kursinnehåll Två patientfall som vardera följs av ett reflekterande samtal. Träningen fokuserar på teamets arbete och akuta omhändertagandet av traumapatienten. Kursen följer SUS traumamanual och fokus ligger på de ickemedicinska färdigheterna. […]

Akut omhändertagande enligt ABCDE – interprofessionellt arbete på akutrummet (AT2)

Målgrupp AT-läkare från olika sjukhus i Region Skåne. Kursinnehåll Tre patientfall som vardera följs av ett reflekterande samtal. Fallen är vanliga akutfall som AT-läkarna kan komma att möta under sin tjänstgöring på akutmottagningen. Kursmål Stabilisera vitala funktioner. Utföra A-B-C-D-E. Tillkalla hjälp om det behövs. Agera tydligt i sin roll som ledare eller följare. Kommunicera effektivt […]

Akut omhändertagande på vårdcentral – träning i effektivt teamarbete

Målgrupp Samtliga yrkeskategorier som arbetar inom primärvården. Kursinnehåll Utbildning i akut omhändertagande och säkert teamarbete för primärvården. När en patient får livshotande symtom ska deltagarna: identifiera livshotande tillstånd tillkalla hjälp agera i rollen som ledare eller följare kunna kommunicera tydligt i teamet och med resurspersoner bidra till att genomföra A B C D E understödja […]

Akut omhändertagande av medicinska akutfall – träning i effektivt teamarbete

Målgrupp Teamet som arbetar patientnära på det medicinska akutrummet, SUS Malmö. Teamet utgörs av medicinläkare, neurolog, kardiolog, anestesiolog, sjuksköterskor och undersköterska från akuten samt anestesi-sjuksköterska. Kursinnehåll Tre patientfall som vardera följs av ett reflekterande samtal. Träningen fokuserar på teamets arbete och det medicinska omhändertagandet av patienten. Samtalet leds av övningsledare från Practicum. Heldagskurs. Kursmål Teamarbete, […]

Säker läkemedelshantering – Introduktionsutbildning

Kursens målgrupp Utbildningen riktar sig till alla nyanställda läkare och sjuksköterskor i patientnära arbete. Kursens mål Det övergripande målet med utbildningen är ökad patientsäkerhet genom minskning av antalet läkemedelsmisstag. Detta kan uppnås dels genom ökat medvetenhet om och fokusering på de olika riskmomenten efter genomgången utbildning och dels genom att vanliga typer av misstag kan identifieras […]

proACT

proACT är ett undervisningskoncept som vänder sig till vårdpersonal. Kursen lär ut hur man förebygger och tidigt upptäcker en akut försämring hos en patient med hjälp av objektiva mått som poängskalor och undersökningsteknik men också hur man primärt ska handlägga den akut sjuka patienten enligt ABCDE-modellen. proACT-kursen är en heldagsutbildning som inbegriper föreläsningar, diskussioner, praktiska […]

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres