Akut omhändertagande av barn på akutmottagningen

Målgrupp Akutmottagningen personal, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Kursinnehåll Två barn patienfall som vardera följs av ett reflekterande samtal. Träningen fokuserar på akut omhändertagandet av det sjuka barnet. Samtalen leds av övningsledare från Practicum. Halvdagskurs som ges på Practicum Malmö. Kursmål Identifiera det svårt sjuka barnet. Årgärda vitalparametrarna enligt ABCDE. Kommunikation med fokus på SBAR och […]

Hands-on kurs i laparoskopisk kirurgi för gynekologer

Avsedd för: 6 läkare ST/specialister samt 3 operationssköterskor Program: Två dagars träning i moduler och simulatorer. Filmer och live demonstrationer inleder de praktiska momenten. Träningen omfattar bimanualitet, spatial förmåga och precision. Syntetiska och biologiska modeller används liksom simulatorer. Avslutningsvis kommer deltagarna att under handledning operera var sin patient på KK i Lund eller Malmö. Examination: […]

Basal kirurgisk teknik för gynekologi och obstetrik

Avsedd för: 8 läkare, i första hand ST samt specialister som vill utveckla sin kirurgiska teknik. Program: Kursen omfattar teoretiska moment direkt följt av korresponderande praktisk träning för kursdeltagarna. Filmer och live demonstrationer inleder de praktiska momenten. Därefter sker övningarna i enlighet med ”Peyton’s four-step approach”. Hands-on träningen omfattar instrument hantering, sutur/knutteknik på biologiska och […]

Omhändertagande av det sjuka barnet

Målgrupp Kursen vänder sig främst till ST-läkare i början av sin specialistutbildning i anestesi och intensivvård inom Region Skåne. Om antalet sökande överstiger kursplatserna kommer omvänd prioritering att praktiseras, dvs. sökande med kortast tid inom specialiteten har företräde. Kursinnehåll Kursen behandlar framför allt praktisk klinisk träning kring det sjuka barnet. Fokus på basal fysiologi och […]

Akutsjukvård för AT-läkare

Practicum Clinical Skills Centre erbjuder kursen, som är ny, till alla AT-läkare i Region Skåne i början av sin AT-tjänst. Fokus ligger på den initiala handläggningen av kritiskt sjuka patienter i alla åldersgrupper, differentialdiagnostik, EKG- och blodgastolkning, luftvägsfärdigheter med mera.  Tyngdpunkten vid denna 2,5 dagars utbildning ligger på hands-on scenarioövningar och färdighetsträning. Kursen har hittills […]

HLR utbildning

Team hjärt-lungräddning (HLR) Teamet för HLR arbetar på uppdrag av förvaltningsledningen. Teamet ansvarar för att HLR-utbildning fungerar över hela Skånes universitetssjukvård och att korrekta insatser görs i akuta hjärtstoppssituationer. Dock är det varje enskild kliniks ansvar att HLR kompetens finns vid omhändertagande av en person med hjärtstopp. Genom att utbilda instruktörer till samtliga enheter/mottagningar erhåller […]

Bråckkirurgi

Målgrupp ST-läkare i kirurgi. Kursinnehåll Teoretisk utbildning avseende kirurgisk behandling av ljumsk- och femoralbråck, primära bukväggsbråck samt ärrbråck. – – – Kursdatum & anmälan 2017:   För anmälan: www.svenskkirurgi.se Kontaktperson:

Säker läkemedelshantering – Instruktörsutbildning för scenarioträning i säker läkemedelshantering

Instruktörsutbildning i Säker läkemedelshantering Kursens målgrupp Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor som ska bli instruktörer i utbildning för scenarioträning i säker läkemedelshantering. Efter avslutad utbildning kan du som instruktör hålla i en systematisk, praktisk och simuleringsbaserad träning i säker läkemedelshantering för sjuksköterskor och läkare inom det egna verksamhetsområdet. Kursens mål Det övergripande målet med utbildningen/träningen […]

Träning för sjukvårdsgrupp och katastrof

Akut omhändertagande av barn på intensivvårdsavdelning

Målgrupp Sjuksköterskor, undersköterskor och läkare på intensivvårdavdelning. Kursinnehåll Träningen fokuserar på teamets arbete enligt CRM principerna och det akuta omhändertagandet av det svårt sjuka barnet samt barn A-HLR. Träningen och utbildning i barn A-HLR, ledd av barn A-HLR instruktörer från IVA. Träning av två patientfall med fullskalesimulator. Efter varje fall föjer ett reflekterande samtal. Samtalet […]

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres