Basal kirurgisk teknik för gynekologi och obstetrik

Avsedd för: 8 läkare, i första hand ST samt specialister som vill utveckla sin kirurgiska teknik.

Program:

Kursen omfattar teoretiska moment direkt följt av korresponderande praktisk träning för kursdeltagarna. Filmer och live demonstrationer inleder de praktiska momenten. Därefter sker övningarna i enlighet med ”Peyton’s four-step approach”. Hands-on träningen omfattar instrument hantering, sutur/knutteknik på biologiska och syntetiska organ modeller, säker laparotomi och bukväggsförslutning, uterus och tarm suturering, gynekologins chirurgia minor, cystoskopi, konisering, laparoskopi i box och simulator samt diatermi övningar. LIPUS har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (LIPUS-nr: 20150171)

Examination:

Fortlöpande återkoppling samt bedömning av deltagarna sker skriftligt och muntligt genom OSATS (Objective Structured Assessment of Technical Skill).

Mål:

Efter genomgången kurs ska deltagarna behärska teknikerna för sutur och knut användning, bukväggsförslutning, anläggande av drän, konisering, cystoskopi, marsupialisation och laparoskopi. De ska även ha kännedom om säkerhets aspekter vid operativa ingrepp samt hur ett evidensbaserat kejsarsnitt utförs.

Kursdatum och anmälan:

VT 2018:

2017-03-20  —  2017-03-21 — 2017-03-22  —  2017-03-23 — 2017-03-24

2017-05-21  —  2017-05-22 — 2017-05-23  —  2017-05-24 — 2017-05-25

HT 2018

2017-10-02  —  2017-10-03  —  2017-10-04  —  2017-10-05  —  2017-10-06

2017-11-27  —  2017-11-28  —  2017-11-29  —  2017-11-30  —  2017-12-01

Kontaktperson:

Thomas Bossmar
Överläkare, Kninnokliniken
thomas.bossmar@skane.se

 Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres