Basal endoskopi (gastro-och koloskopi)

 

 

Målgrupp
ST-läkare och specialistläkare inom allmänkirurgi, barnkirurgi, gastromedicin, pediatrik, precis i början av sin endoskopiska utbildning.

Kursinnehåll
Fyra dagar (två i Lund och två i Malmö). Målsättningen med kursen är att ge de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att påbörja träning och tjänstgöring vid enhet för endoskopi.

– – –

Kursdatum VT 2017:

5-8/03 2018

==> Inbjudan

Anmälan skickas till:

Annette Käll
annette.kall@skane.se

Kontaktperson

Martin Lindsten
martin.lindsten@skane.seAnmäl dig till kursen

  • Genom att trycka på "skicka anmälan" kommer informationen om din anmälan att nå kursansvarig. Kursansvarig återkommer till dig på angiven e-postadress.
    Vi vill påpeka att din anmälan inte automatiskt garanterar dig en plats på kursen.

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres