ATLS (Advanced Trauma Life Support)

 

 

Kursens målgrupp
Legitimerade läkare som handlägger akuta traumapatienter, i första hand dock ST-läkare inom kirurgiska specialiteter samt anestesiologi. Nationell kurs.

Kursinnehåll
Kursen förmedlar under 3 dagar teoretiska och praktiska färdigheter för akut traumaomhändertagande. Tonvikt läggs på snabb och strukturerad patientundersökning, livsviktig behandling, stabilisering, individuell patientprioritering och transport.

– – –

Kursdatum 2017:

25-27/1 2017 – Lund
17-19/5 2017 – Lund

Refresherkurser 2017:

2017-04-28 – Lund

Anmälan till kurser sker via

www.atls.se

Kontaktperson:

Sofi Sarin
sofi.sarin@skane.seAnmäl dig till kursen

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres