Aortaklaffkirurgi vid aortastenos

Kursens målgrupp
Thoraxkirurger, såväl vidareutbildning för ST-läkare som fortbildning för färdiga specialister.

Kursinnehåll
Kombinerad teoretisk och praktisk kurs i kirurgisk behandling av aortavitier med tonvikt på aortastenos. Kursen bygger i stor utsträckning på praktisk teori. Genomgång av normalfall sam komplicerade vitier, hur man genomför operation steg-för-steg, undviker fallgropar och förebygger komplikationer.
Kursen erbjuder två eftermiddagar med möjlighet att delta i ”wet lab” för att under handledning öva inhämtade kunskaper och färdigheter. Tvådagarskurs.

– – –

Kursdatum och anmälan 2017:

Kontaktperson

Shahab Nozohoor
shahab.nozohoor@skane.sePracticum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres