Akutsjukvård för AT-läkare

Practicum Clinical Skills Centre erbjuder kursen, som är ny, till alla AT-läkare i Region Skåne i början av sin AT-tjänst. Fokus ligger på den initiala handläggningen av kritiskt sjuka patienter i alla åldersgrupper, differentialdiagnostik, EKG- och blodgastolkning, luftvägsfärdigheter med mera.  Tyngdpunkten vid denna 2,5 dagars utbildning ligger på hands-on scenarioövningar och färdighetsträning. Kursen har hittills erbjudits vid tre tillfällen, och utvärderingsresultaten talar för att kursen uppskattas starkt av deltagarna.

Kursdatum VT 2018:

Helsingborg:

 

Kristianstad:

2018-06-13 — kl 13:00 – 17:00  —  2018-06-14 — kl 08:00 – 17:00  —  2018-06-15 — kl 08:00 – 17:00

 

Lund:

2018-05-30 — kl 13:00 – 18:00  —  2018-05-31 — kl 08:00 – 17:45  —  2018-06-01 — kl 08:00 – 16:30Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2018 - Practicum Clinical Skills Centres