Akut omhändertagande enligt ABCDE – interprofessionellt arbete på akutrummet (AT2)

Målgrupp
AT-läkare från olika sjukhus i Region Skåne.

Kursinnehåll
Tre patientfall som vardera följs av ett reflekterande samtal. Fallen är vanliga akutfall som AT-läkarna kan komma att möta under sin tjänstgöring på akutmottagningen.

Kursmål
Stabilisera vitala funktioner. Utföra A-B-C-D-E. Tillkalla hjälp om det behövs. Agera tydligt i sin roll som ledare eller följare. Kommunicera effektivt och tydligt.

Kursdatum VT 2019:
Datum bestäms av schemaansvarig för AT-introduktion.

==> Anmälan görs i Utbildningsportalen

Kontaktperson:Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres