Akut omhändertagande av barn på intensivvårdsavdelning

Målgrupp
Sjuksköterskor, undersköterskor och läkare på intensivvårdavdelning.

Kursinnehåll
Träningen fokuserar på teamets arbete enligt CRM principerna och det akuta omhändertagandet av det svårt sjuka barnet samt barn A-HLR.

Träningen och utbildning i barn A-HLR, ledd av barn A-HLR instruktörer från IVA.

Träning av två patientfall med fullskalesimulator. Efter varje fall föjer ett reflekterande samtal. Samtalet leds av en övningsledare från Practicum.

Halvdags kurs insitu på IVA

Kursmål

  • Identifiera det svårt sjuka barnets behov. Samla in värden och status, reagera och åtgärda vitalparametrar enligt ABCDE.
  • Kommunicera tydligt genom att använda SBAR, adressera, återkoppla och öka/höja situationsmedvetenheten.
  • Arbeta strukturerat med stöd från akutkortets rollfördelning och ansvar.
  • Utföra A-HLR med god kvalitet.

– – –

Kursdatum VT 2019:

==> Bokningsregler för denna kurs

Kontaktpersoner:

Ingrid Didriksson (IVA)
ingrid.didriksson@skane.se

Anneli Kihlgren
anneli.kihlgren@skane.sePracticum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres