Akut omhändertagande av barn på akutmottagningen

Målgrupp

Akutmottagningen personal, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.

Kursinnehåll

Två barn patienfall som vardera följs av ett reflekterande samtal. Träningen fokuserar på akut omhändertagandet av det sjuka barnet. Samtalen leds av övningsledare från Practicum. Halvdagskurs som ges på Practicum Malmö.

Kursmål

  • Identifiera det svårt sjuka barnet.
  • Årgärda vitalparametrarna enligt ABCDE.
  • Kommunikation med fokus på SBAR och Closed-loop.
  • Förstå sin roll och vikten av att agera tydligt som ledare och följare samt bidra till en gememsam förståelse för situationen.

Kursdatum VT 2019:

2019-xx-xx — kl 08:00 – 12:00  —  2019-xx-xx — kl 08:00 – 12:00  —  2019-xx-xx — kl 08:00 – 12:00

==> Bokningsregler för denna kurs

Kontaktpersoner:Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres