Akut omhändertagande av asfyktisk nyfödd – Teamträning i neonatal HLR

Att träna för det oväntade. Vart tionde nyfött barn behöver någon form av aktiv hjälp vid födelsen. Att få rätt behandling i tid är avgörande för om barnet ska överleva och minimerar risken för livslånga handikapp.Vid teamträning i neonatal HLR, tränas omhändertagandet av nyfödda asfyktiska barn. I kursen tränas det team som ska hantera dessa barn i en verklighetstrogen simulerad miljö.

Utbildningens Innehåll:

Utbildningen bygger på ”hands-on-träning” med realistiska fall där det nyfödda asfyktiska barnet/dockan är i centrum. Övningarnas svårighetsgrad anpassas efter kursdeltagarnas kompetens. Såväl medicinska beslut som kunskap om utrustningen tränas. Vikten av organisation, ledarskap och kommunikation tydliggörs. Övningarna filmas och följs av feedback och diskussion.

Syfte och Mål:

Syftet med kursen är att öka kompetensen och samarbetet vid akut omhändertagande av nyfödda asfyktiska barn.

Målet med kursen är att träna teamet kring de nyfödda sjuka barnen samt att minimera risken för framtida men och handikapp hos barnen.

Utbildningsprogram:

Grundläggande teamträning (1 dag)

Vänder sig till de yrkeskategorier som möts kring det asfyktiska barnet, dvs neonatalsjuksköterskor, barnläkare, barnmorskor, undersköterskor på förlossningen, gynekologer och narkosläkare. Teoretisk och praktisk genomgång av utrustning och behandling av det asfyktiska barnet såsom ventilation och navelsträngskateterisering. Träning av komplicerade förlossningar enligt ALSO-modell. Teamträning av autentiska fall i simulatormiljö.

Avancerad teamträning (½ dag)

Vänder sig till dem som har gått grundläggande teamträning. Kursen förutsätter att man har god kunskap om utrustning och behandling av ett asfyktiskt barn samt komplicerade förlossningar. Fokus ligger på teamträning av autentiska fall i en simulerad miljö.

Samtliga i kursledningen är certifierade instruktörer.

Kursinstruktörer:

BUM

Charlotte Ekelund (Överläkare i pediatrik och neonatologi)
charlotte.a.ekelund@skane.se

Ann Forsberg (Överläkare i pediatrik och neonatologi)
ann.forsberg@skane.se

Karin Nederman (Specialistläkare neonatologi)
karin.nederman@skane.se

Helen Melldén (Neonatalsjuksköterska och utbildningsansvarig)
helena.mellden@skane.se

OG

Ann-Sofi Karlsson (Barnmorska)
ann-sofi.karlsson@skane.se

Viktoria Johansson (Barnmorska)
viktoria.johansson@skane.se

Lina Lindegren (ST-läkare i obstetrik och gynekologi)
lina.lindegren@skane.se

OP/IVA

Ola Rosén (Överläkare i anestesi och intensivvård)
ola.rosen@skane.se

Johanna Broman (ST-läkare i anestesi och intensivvård)
johanna.broman@skane.se

Victor Widborg (ST-läkare i anestesi och intensivvård)
victor.widborg@skane.se

Anmälan och frågor:

Teamträning i neonatal HLR är en internutbildning och tar inte emot anmälningar från enskilda personer.
Vänd dig till kursinstruktörer inom resp område eller till utbildningsansvarig:

Helena Melldén (Utbildningsledare)
helena.mellden@skane.se
Tel: 042-406 19 37Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres