Practicum_Hem

Practicum Clinical Skills Centre, är Region Skånes regionala organisation för klinisk färdighetsträning och medicinsk simulering. Practicum Clinical Skills Centres omfattar kliniska träningscentra i Kristianstad/Ystad (Kryh), Gorthons kliniska träningscentra Helsingborg (Sund) och Practicum Clinical Skills Centre (SUS). Practicum erbjuder högkvalitativ klinisk praktisk utbildning och träning i simulerad miljö för alla kategorier av medarbetare i sjukvården.

Läs mer om Practicum accredited_education_logo

 https://nascenet.org/

  Händer idag på Practicum

Helsingborg:

Inga kurser idag

Kristianstad:

Inga kurser idag

Lund:

Inga kurser idag

Malmö:

Inga kurser idag


  Kalender

  27/08  proACT
  28/08  Akutsjukvård för AT-läkare
  29/08  Akutsjukvård för AT-läkare
  29/08  proACT
  30/08  Akutsjukvård för AT-läkare
  03/09  Säker läkemedelshantering – Introduktionsutbildning
  04/09  Akutsjukvård för AT-läkare
  05/09  Akutsjukvård för AT-läkare
  05/09  Akut omhändertagande av vuxen traumapatient på akutmottagning – träning i effektivt teamarbete
  06/09  Akutsjukvård för AT-läkare
  11/09  Akutsjukvård för AT-läkare
  11/09  Akut omhändertagande enligt ABCDE – interprofessionellt arbete på akutrummet (AT2)
  12/09  Akutsjukvård för AT-läkare
  12/09  Akut omhändertagande av vuxen traumapatient på akutmottagning – träning i effektivt teamarbete
  12/09  Interprofessionell träning för KUA-studenter
  13/09  Akutsjukvård för AT-läkare
  16/09  Interprofessionell träning för KUA-studenter
  17/09  Interprofessionell träning för KUA-studenter
  19/09  Neonatal HLR – Teamträning runt det nyfödda asfyktiska barnet
  20/09  Säker läkemedelshantering – Introduktionsutbildning
  24/09  Akut omhändertagande av barn – träning i effektivt teamarbete
  26/09  Akut omhändertagande av vuxen traumapatient på akutmottagning – träning i effektivt teamarbete
  26/09  Interprofessionell träning för KUA-studenter
  30/09  Interprofessionell träning för KUA-studenter
  04/11  Akut omhändertagande av barn – träning i effektivt teamarbete
  02/12  Akut omhändertagande av barn – träning i effektivt teamarbete

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres